Praktické info

Prevádzkový poriadok

Priatelia, ak chceme, aby nám tento ročník dopadol čo najlepšie, musíme sa dohodnúť na nejakých pravidlách fungovania, ktoré ak budeme navzájom dodržiavať, zlepší to náladu, priebeh akcie a predíde sa zbytočným stresom a konfliktom. Veď sa všetci chceme zabaviť a prežiť festival v plnom zdraví a pohode.

DOPRAVA:
Vstup na Sninské Rybníky motorovým vozidlom bude umožnený len do doby, pokiaľ sa nezaplnia parkovacie plochy. Následne bude dopravná polícia umiestňovať motorové vozidlá mimo Sninských Rybníkov na pripravené odstavné plochy. Parkovacie karty, resp. vstupy pre motorové vozidlá tento rok budú vydávané len pre účinkujúcich, k VIP vstupenkám, usporiadateľskú službu a ľudí, ktorí s akciou niečo majú, resp. sa podieľajú na jej príprave. Dovoľujeme si poprosiť Vás všetkých, hlavne domácich a blízke okolie, aby ste využili iný spôsob dopravy ako motorové vozidlo. Okrem tejto dopravy bude tento rok k dispozícii aj nepravidelná dopravná služba a ako každý rok aj taxislužba.

BEZPEČNOSŤ:
K vstupu do areálu návštevníka oprávňuje identifikačný náramok na zápästí, ktorý každý účastník obdrží po predložení, resp. zaplatení vstupenky. Identifikačným náramkom sa účastník preukazuje pri každom vstupe do areálu, ako aj pri náhodných kontrolách v areáli. V prípade, ak účastník sa nebude vedieť preukázať identifikačným náramkom, nebude mu umožnený vstup do areálu, resp. bude usporiadateľskou službou z areálu vyvedený. Na bezpečnosť účastníkov bude dohliadať usporiadateľská služba. Jej právom je kontrolovať vstupenky, identifikačné náramky, vykonať osobnú prehliadku pri vstupe do areálu, vykázať z areálu osoby ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov, osoby bez identifikačných náramkov, zamedziť účastníkom vstup do priestorov, ktoré nie sú vyhradené pre verejnosť. Jej povinnosťou je pomoc telesne postihnutým, tým, ktorí sa ocitnú v náhlej núdzi, ochrana účastníkov, účinkujúcich a materiálneho vybavenia festivalu. Usporiadateľskú službu možno identifikovať podľa jednotného oblečenia. Usporiadateľská služba je tu pre Vašu ochranu. Ľudský faktor však funguje všade a aj medzi nimi sa môže vyskytnúť človek, ktorý tam nepatrí. V prípade, že dôjde zo strany tejto služby k šikane, neprimeranému správaniu, či doslova buzerácii, kontaktujte ihneď usporiadateľov. 

UPOZORNENIE:
Identifikačné náramky boli vyhotovené v USA. V prípade, že organizátor, resp. usporiadateľská služba, zachytí osobu s falšovaným identifikačným náramkom, bude táto osoba odovzdaná orgánom činným v trestnom konaní a usporiadateľ si voči nej taktiež bude uplatňovať náhradu spôsobenej škody v občiansko-právnom konaní.

PRVÁ POMOC:
Na festivale bude k dispozícii zdravotná služba, ktorá sa bude nachádzať v blízkosti hlavného pódia a bude označená znakom Červeného kríža.

OBČERSTVENIE:
Pre účastníkov budú v areáli k dispozícii stánky s občerstvením.

UBYTOVANIE, HYGIENA:
Stanovanie bude na vlastnú zodpovednosť.  V prevádzke bude  areál kúpalíska, kde si môžete po ťažkej noci oddýchnuť, okúpať sa. Stanovanie bude taktiež zabezpečené v autocampe - stanovom tábore, kde budú ubytovaným k dispozícii aj sprchy, hygienické zariadenia atď. Autocamp je už spoplatňovaný, má vyšší štandard, chatky, kuchynky, hygienické zariadenia. Prevádzkuje ho súkromná osoba, ktorá aj zodpovedá za vzniknuté škody.
UBYTOVANIE PRE NÁROČNEJŠÍCH:
Zariadenia nachádzajúce priamo na Sninských Rybníkoch:
Rekreačné zariadenie Vihorlat: drz-jurpak@stonline.sk,
Rekreačné zariadenie pána Čornaniča - chata Alexander,
Hotel Kamei,
Chata UNITUR.
Zariadenia nachádzajúce sa v meste Snina:
Stredná odborná škola,
Eurohotel VIHORLAT,
Hotel Adria,
Ubytovňa BD,
Euroharmen.
Zariadenia nachádzajúce sa v najbližšom okolí:
Zemplínske Hámre - Gazdovský dvor,
Zemplínske Hámre - Penzión Luki,
Zemplínske Hámre - Penzión Kveta Zarembová,
Belá nad Cirochou - Penzión Starý Mlyn,
Stakčín - Hotel Armales,
Turistická ubytovňa Obecný dom Stakčín.

V ponuke sú aj iné súkromné zariadenia, ktoré si môžete vyhľadať na internete.

ZÁKAZY:
Do areálu festivalu je prísne zakázané vnášať:
- akékoľvek sklenené nádoby vrátane fliaš, plechovky,
- akékoľvek plné plastové fľaše,  
- jedlo,
- horľaviny, pyrotechnické predmety, otvorený oheň,
- predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie návštevníkov napr. drogy, zbrane,
- filmové kamery, videokamery, fotoaparáty s výnimkou plne automatických neprofesionálnych fotoaparátov,
- psíkov a iné zvieratá. 

Zakzane
 V prípade zhotovenia fotografických, filmových alebo iných záznamov počas podujatia alebo v súvislosti s ním,  dáva návštevník festivalu výslovný súhlas na ich použitie  usporiadateľom festivalu bez finančnej náhrady.  Účastník festivalu súhlasí so zverejnením záberov (foto, video, …), na ktorých sa nachádza, organizátorom na propagačné účely.

Návštevník festivalu sa zaväzuje pri vstupe, ako aj počas celého festivalu, dodržiavať všetky nariadenia, príkazy, pokyny týkajúce sa  opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19,  vrátane COVID automatu.

V prípade strát a nálezov sa obracajte na usporiadateľov. Doporučujeme však nenosiť so sebou mimoriadne cenné veci. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu. Nepriazeň počasia nie je dôvodom na zrušenie akcie.

Sponzori a partneri