Program

 

 


ROCK POD KAMEŇOM 2019

 ROCK POD KAMEŇOM 2019 

ROCK POD KAMEŇOM 2019

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu a miesta konania. 
Zlé počasie nie je dôvodom na zrušenie akcie.

Sponzori a partneri