Učinkujúci

 

P R I P R A V U J E M E . . .

 


Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu a miesta konania. 
Zlé počasie nie je dôvodom na zrušenie akcie.


 


Sponzori a partneri